КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

  Чернівецький торговельно-економічний інститут

    Київського національного торговельно-економічного університету

learn more

Як студент кафедри ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ та

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ти

Вітальне слово завідувача кафедри

11111

     Ви перебуваєте на сайті кафедри економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Утворена злиттям кафедри економічної кібернетики з кафедрою економічної теорії та міжнародної економіки.

     Кафедра є випусковою, забезпечує навчальний процес з комп’ютерних дисциплін та курсів напрямку міжнарожних економічних відносин за всіма спеціальностями та формами навчання і здійснює підготовку фахівців зі спеціалізацій “Економічна кібернетика”, “Міжнародна економіка” та “Міжнародний бізнес”. Колектив кафедри пишається тим, що отримані професійні компетентності наших випускників дають змогу їм працевлаштовуватися  фінансовими аналітиками і експертами, консультантами з питань економіко-математичного моделювання та прогнозування, займатися підприємницькою, організаційно-управлінською та господарською діяльністю. Щорічно кафедра здійснює випуск бакалаврів та магістрів, багато з яких успішно працевлаштувалися в Україні та за кордоном на престижну роботу, пов’язану з розробкою та використанням інформаційних систем в економіці.

     Фахівець з міжнародної економіки підготовлений виконувати такі функції: організаційну, контролюючу, аналітичну, планувальну, прогностичну, мотиваційну, дослідницьку, освітню. Відповідно до цього він може займати керівні посади у підрозділах, що пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю, як на рівні підприємства, такі в місцевих та державних органах влади. Крім того, володіння іноземними мовами дозволяє такому фахівцю вільно проводити переговори з іноземними партнерами, бути експертом при укладанні міжнародних договорів, організовувати та управляти експортно-імпортними операціями, керувати закордонними філіями та представництвами, працювати з міжнародними організаціями тощо.

     Кафедра знана в міжнародному науковому середовищі, завдяки отриманню експериментальних та фундаментальних наукових результатів, які знаходять відображення у численних наукових публікаціях, доповідях на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях. Основні зусилля науковців кафедри спрямовані на дослідження і створення інформаційних систем для підприємств та установ регіону, математичного моделювання економічних процесів та економічного потенціалу та ін.  Викладачі кафедри успішно керують науковими роботами студентів, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних студентських науково-практичних конференціях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах.

     У час глобальних трансформацій ми впроваджуємо інноваційні методи навчання студентів, дбаємо про обмін досвідом з передовими організаціями та установами, що надають послуги у сфері ІТ-технологій. Традиційно кафедрою проводяться зустрічі, круглі столи та майстер-класи з потенційними роботодавцями, у яких приймають участь керівники та провідні фахівці фірм розробників програмного забезпечення, ІТ-компаній, науково-дослідних закладів, підприємств малого та середнього бізнесу, банків, органів державного управління, результатом чого є невпинне покращення підготовки студентів спеціалізації “Економічна кібернетика”, “Міжнародна економіка” та “Міжнародний бізнес”.

     Шановні випускників шкіл, коледжів та вищих навчальних закладів!

     Для вас колективом кафедри та інституту створено всі необхідні умови для: успішного навчання та зайняття науковою роботою, проживання в комфортному гуртожитку, творчого дозвілля та занять спортом.

     Сьогодні ви володієте найбільшим багатством, яке дає доля кожній молодій людині – часом.  Від усього серця бажаю успішно його «інвестувати» у затребуваний фах, матеріальне благополуччя, щасливу родину. Користуйтесь мудро вашим часом і пам’ятайте, що, на жаль, цей ресурс є скінченним.

     Завжди будемо раді відповісти на ваші запитання, раді будемо бачити вас на днях відкритих дверей інституту та кафедри, наших заходах і просто, якщо ви нас відвідаєте у зручний для вас час.

В.Є. ЛУЧИККафедра економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин

1

     Кафедра економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин функціонує у ЧТЕІ КНТЕУ з 2014 р. Її було утворено в результаті об’єднання кафедр економічної кібернетики та інформаційних систем і вищої математики та інженерно-технічних дисциплін.

     У різний час кафедру економічної кібернетики та інформаційних систем очолювали Бабій П.І., Григоришин І.А., Королюк Ю.Г., Барасюк Я.М. У свою чергу кафедрою вищої математики та інженерно-технічних дисциплін завідували Дрінь Я.М., Дейбук В.Г., Семчук А.Р., Бурачек В.Р.

     На сьогодні кафедру очолює доктор економічних наук, професор Лучик Василь Єфремович. Основним напрямом діяльності Лучика В.Є. є моделювання складних регіональних систем, прогнозування та програмування можливих сценаріїв розвитку економіки регіонів та національної економіки загалом. Василь Єфремович опублікував понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких посібник з грифом МОН України, одноосібна та колективна монографії.

     За період своєї роботи викладачі кафедри досягли вагомих професійних результатів у навчально-методичній та науковій роботі, налагодили співпрацю з багатьма українськими та зарубіжними кафедрами, науковими установами, органами місцевого самоврядування та підприємствами м. Чернівців.

     Кафедра економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин є випусковою кафедрою й готує фахівців СВО «бакалавр» та «магістр» за напрямом підготовки «Економічна кібернетика», які вже встигли зарекомендувати себе як кваліфіковані спеціалісти в ІТ-сфері як експерти з питань економіко-математичного моделювання, прогнозування та прийняття рішень в умовах ризику й невизначеності. Підготовка фахівців на кафедрі розпочалась з 2001 року. Крім цього, кафедра забезпечує навчальний процес з комп’ютерних дисциплін за всіма напрямками підготовки та форм навчання.

     Нині на кафедрі підготовку спеціалістів забезпечують: професори, доктори наук Лучик В.Є., Королюк Ю.Г.; кандидати наук, доценти Бабінська О.В, Бурачек В.Р., Верстяк О.М., Власова Т.Р., Галочкіна О.О., Гімчинський О.Г., Готинчан І.З., Дрінь І.І., Косяченко С.В., старший викладачі Бурдяк О.В., Руснак Л.Р., Урсакій Ю.А., Пертен С.І. та асистенти Сідуняк О.В., Келару І.О. Кваліфікація усіх науково-педагогічних працівників відповідає дисциплінам, які вони викладають.

     Основні зусилля науковців кафедри спрямовані на дослідження та створення інформаційних систем для підприємств регіону, математичне моделювання економічних процесів та економічного потенціалу регіону тощо. Отримані експериментальні та фундаментальні наукові результати знайшли відображення у наукових публікаціях, доповідях на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях. Викладачі кафедри успішно керують науковими роботами студентів, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних студентських науково-практичних конференціях.

     Традиційно кафедрою щороку проводяться зустрічі, круглі столи та майстер-класи з потенційними роботодавцями за участю керівників та провідних фахівців чернівецьких фірм-розробників програмного забезпечення, ІТ-компаній, науково-дослідних закладів, підприємств малого та середнього бізнесу, банків, органів державного управління, на яких обговорюються шляхи покращення підготовки студентів напряму «Економічна кібернетика» до їх майбутньої професійної діяльності.

     Для організації ефективної практичної підготовки студентів та сприяння подальшому їх працевлаштуванню кафедра співпрацює з понад 50 підприємствами, установами та організаціями на підставі укладених договорів та угод.

2

Зустріч між представниками ВНЗ м. Чернівців та директорами провідних ІТ-компаній Чернівецького регіону, що відбувалася в рамках проекту «Освіта та бізнес у сфері ІТ. Спільне бачення»

     Протягом багатьох років співробітники кафедри підтримують тісні зв’язки із ТОВ «Лангейт», ТОВ «Метро Кеш&Кері Україна», ТОВ «Олбі-Рошен», Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, ТОВ НВФ «Тетріс ЛТД», ЧКП «Муніципальний інфоцентр», ВАТ «Вимірювач», МПП ВКФ «Каскад Деволоперс Гроуп», ТОВ «Діавест–Комп’ютерний світ», Центральне відділення Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк».

     На кафедрі постійно проходять спільні заходи у рамках співпраці з установами та організаціями, з якими є офіційні угоди та здійснюється співробітництво за наступними напрямами: укладання угод про проходження практик; проведення заходів, що сприяють працевлаштуванню випускників; зустрічі з провідними працівниками; проведення круглих столів, майстер-класів, днів відкритих дверей; організація профорієнтаційних зустрічей з роботодавцями; екскурсії на підприємства та установи.

3

Круглий стіл на тему «Особливості командної роботи над проектами в галузі розробки інформаційних систем»

     Викладачі та аспіранти кафедри лише за останні 10 років взяли участь у роботі понад 200 наукових з’їздів, семінарів, конференцій різного рівня – регіональних, всеукраїнських, міжнародних, що відбувалися як в Україні, так і за її межами – в Росії, Білорусії, Польщі, Румунії.

     Рівень фахової підготовки викладачів кафедри економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин дозволяє колективу проводити ґрунтовні дослідження в напрямку розробки ефективних економіко-математичних моделей для економічних систем різної ієрархії, а також створювати на їх основі сучасні інформаційні системи різного характеру складності. Результати таких досліджень знаходять своє відображення у наукових публікаціях викладачів, а також тематиці курсових і кваліфікаційних робіт студентів кафедри. Сприяє цьому і можливість використання широкого спектру сучасного програмного забезпечення, яке має в своєму розпорядженні інститут.

     Не залишаються поза увагою кафедри й освітні інновації, пов’язані з використанням сучасних комунікаційних ресурсів, зокрема елементи дистанційного навчання, що дає змогу науковцям кафедри брати участь у міжнародних та міжвузівських наукових заходах (семінарах, вебінарах), обмінюватися досвідом з колегами зі споріднених кафедр інших вишів України, Росії, Білорусі тощо й значно розширити можливості спілкування зі студентами.